Uitgevers en adverteerders helpen met het verkrijgen van toestemming

Waarom is dit belangrijk?

Volgens de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de richtlijn ten aanzien van online privacy moeten uitgevers van digitale content bezoekers van hun sites en apps informeren over het gebruik van persoonlijke gegevens en de manier waarop deze worden gedeeld, en over het gebruik van cookies, mobiele advertentie-ID's en andere vormen van lokale opslag. In veel gevallen is bij deze wetten ook toestemming vereist.

Deze site is gemaakt door Google. We werken samen met veel uitgeverpartners en op basis daarvan willen we uitgevers voorzien van eenvoudig te implementeren tools waarmee ze kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting om toestemming van de gebruiker te krijgen.

Wat moet ik doen?

Hoewel de AVG nog nieuw is, zijn er diverse Europese organisaties op het gebied van gegevensbescherming die richtlijnen bieden voor wat er nodig is om te voldoen aan de AVG en de richtlijn ten aanzien van online privacy. We adviseren ook om juridisch advies in te winnen over wat juist is voor uw website of app. We zijn ons er echter van bewust dat veel uitgevers niet over juridisch advies beschikken.

Er zijn leveranciers die tools of oplossingen bieden om een functie voor toestemming aan uw website toe te voegen. Sommige daarvan zijn gratis. Bijvoorbeeld:

Deze oplossingen kunnen op verschillende manieren worden ingesteld, afhankelijk van de vereisten voor uw site. Het is van belang om te weten dat dergelijke instellingen de gegevensverzameling of cookies op uw site niet automatisch reguleren.

Als u advertentieservices van derden gebruikt, zoals die van Google, moet u daarom actie ondernemen om de door u gekozen oplossing met de advertentietags te integreren op uw pagina's, zodat de voorkeuren van uw gebruikers worden gerespecteerd. Elke leverancier biedt hiervoor instructies of ondersteuningsservices.

Voor Google kunt u meer informatie vinden op de Help-pagina voor het beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie. Als u een uitgever bent en Google-services gebruikt, kunt u gebruikmaken van de tools die we beschikbaar hebben gesteld om onze uitgeverspartners te ondersteunen bij de naleving:

  • AMP: Componenten voor gebruikerscontrole in AMP ter ondersteuning van verzoeken om toestemming
  • AdMob: SDK-updates en beschikbaarheid van nieuwe API's
  • Funding Choices voor toestemming van gebruikers: Oplossing waarmee uitgevers toestemming kunnen krijgen om gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) gepersonaliseerde advertenties te tonen. (Neem voor meer informatie contact op met uw Google-accountmanager.)

U moet elke implementatie van deze tools op uw eigen site zorgvuldig testen.

Ik ben een uitgever. Wat schrijf ik in mijn toestemmingsbericht?

Helaas kunnen we u niet vertellen wat er in het toestemmingsbericht voor uw website of app moet staan, omdat dit voor een groot deel afhangt van uw eigen manier van inkomstenwerving, hoe u persoonlijke gegevens gebruikt en met welke services van derden u werkt. We hebben echter wel een aantal suggesties.

Als u producten zoals Google AdSense of vergelijkbare producten van andere organisaties gebruikt, volgt hier een bericht dat mogelijk ook geschikt is voor uw website. Vergeet echter niet dat het bericht moet worden aangepast aan uw eigen selectie van leveranciers en uw gebruik van cookies en andere informatie.

Opmerking: Het bovenstaande voorbeeld heeft betrekking op browsercookies. Als u een kennisgeving met betrekking tot toestemming voor een app schrijft, verwijst u naar 'mobiele ID's' in plaats van cookies.

In dit voorbeeld kan een gebruiker op 'Ja' klikken om toestemming te geven voor het beschreven gegevensgebruik. Als de gebruiker op 'Nee' klikt, verschijnt er een melding dat er alleen niet-gepersonaliseerde advertenties worden weergegeven en dat er cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven. De gebruiker kan deze keuze bevestigen of terugkeren. Via de link 'Meer informatie' kan de gebruiker informatie bekijken over de specifieke leveranciers die gegevens verzamelen voor advertentiepersonalisatie en -meting. Ook kan de gebruiker meer te weten komen over hoe de verzamelde gegevens worden verwerkt. In dit voorbeeld zijn er tien partners, maar het aantal leveranciers dat u op uw site gebruikt, kan groter of kleiner zijn.

Nogmaals, we kunnen niet tot in detail aangeven wat u moet schrijven. Dit hangt af van de leveranciers en services waarmee u werkt, de keuzes die u uw gebruikers wilt geven en de functies die de gebruikers van uw site worden geboden.

Als u Google-producten zoals Google AdSense gebruikt, bent u volgens het contract gehouden aan het beleid van Google ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie. Het is raadzaam om een dergelijk toestemmingsmechanisme voor uw EER-gebruikers (Europese Economische Ruimte) te implementeren. Wanneer u dit doet, kunt u beter voldoen aan de beleidsrichtlijnen van Google. Bovendien wordt het zo eenvoudiger om te voldoen aan de Europese wetten voor cookies en gegevensbescherming.

Ik ben een adverteerder. Wat moet ik doen om toestemming te krijgen?

Veel adverteerders gebruiken tags en code van advertentieservices van derden, zoals die van Google, voor zaken als advertentiemetingen en remarketing. Deze tags kunnen ertoe leiden dat er gegevens worden gedeeld met deze providers van advertentieservices. Het is mogelijk dat een adverteerder voor dezelfde doeleinden de SDK van de advertentieservice in zijn mobiele app gebruikt.

Ook hier zijn dezelfde kanttekeningen als hierboven van toepassing. We kunnen u niet vertellen wat er in het toestemmingsbericht voor uw website of app moet staan, omdat dit voor een groot deel afhangt van de advertentieservices die u gebruikt, hoe u persoonlijke gegevens gebruikt en met welke services van derden u werkt. Hier volgt een kennisgeving die mogelijk beter geschikt is als bezoeken aan uw site worden gebruikt om advertenties op uw eigen site en andere sites te personaliseren. Zoals u ziet, komt de kennisgeving grotendeels overeen met de bovenstaande kennisgeving voor uitgevers en kunt u deze op een soortgelijke manier gebruiken.

Als bezoeken aan uw site niet van invloed zijn op de advertenties die ergens anders worden weergegeven, is de volgende kennisgeving mogelijk geschikt:

Deze site maakt gebruik van cookies om verkeer te analyseren en advertentiestatistieken te meten. Meer informatie over hoe we cookies gebruiken

Nogmaals, als u een kennisgeving met betrekking tot toestemming voor een app schrijft, verwijst u naar 'mobiele ID's' in plaats van cookies.

Als u Google-producten zoals Google AdWords of digitale marketing via DoubleClick gebruikt, bent u volgens het contract gehouden aan het beleid van Google ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie. Het is raadzaam om een dergelijk toestemmingsmechanisme voor uw gebruikers in de EER (Europese Economische Ruimte) te implementeren. Wanneer u dit doet, kunt u beter voldoen aan de beleidsrichtlijnen van Google. Bovendien wordt het zo eenvoudiger om te voldoen aan de Europese wetten voor cookies en gegevensbescherming.

Overige bronnen

Voor meer informatie over de AVG en in hoeverre deze van toepassing is op digitale uitgevers en adverteerders:

Article 29 Working Party guidance on Consent under the GDPR (Advies van de Artikel 29-werkgroep over toestemming in het kader van de AVG) (2018) Article 29 Working Party guidance on Transparency under the GDPR (Advies van de Artikel 29-werkgroep over transparantie in het kader van de AVG) (2018) Article 29 Working Party guidance on Legitimate Interests (Advies van de Artikel 29-werkgroep over gerechtvaardigd belang) (2014) IAB Europe Guidance: Five Practical Steps to help companies comply with the E-Privacy Directive (Leidraad van IAB Europe: vijf praktische stappen waarmee bedrijven kunnen voldoen aan de richtlijn ten aanzien van online privacy) (2015)

Voor instructies over regelgeving betreffende toestemming voor cookies in advertenties:

Article 29 Working Party guidance on obtaining consent for cookies (Advies van de Artikel 29-werkgroep over het verkrijgen van toestemming voor cookies) (pdf, 2013) Article 29 Working Party guidance on cookie consent exemption (Advies van de Artikel 29-werkgroep over ontheffing toestemmingsverplichting voor cookies) (pdf, 2012) Article 29 Working Party guidance on online behavioural advertising (Advies van de Artikel 29-werkgroep over 'online behavioural advertising' ) (pdf, 2010)