Помощ за издателите и рекламодателите при получаването на съгласие

Защо това е важно?

Европейското законодателство, включително Общият регламент за защита на данните (ОРЗД) и Директивата на ЕС за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации (директивата e-Privacy), задължава дигиталните издатели да предоставят информация на посетителите на сайтовете и приложенията си за употребата и споделянето на лични данни, както и за използването на „бисквитки“, идентификатори за мобилни реклами и други форми на локално съхранение на данни. В много случаи това законодателство изисква и получаването на съгласие.

Този сайт е изготвен от Google. Работим с множество партньори издатели и въз основа на този опит искахме да предоставим на издателите и рекламодателите информация и достъп до лесни за внедряване инструменти, които да им помогнат да изпълнят правните си задължения за получаване на съгласие от потребителите.

Какво трябва да направя?

Независимо че ОРЗД все още е новост, органите за защита на данните и други групи (вижте по-долу) в цяла Европа осигуряват насоки за това, което се изисква за спазването на ОРЗД и директивата e-Privacy. Препоръчваме също да потърсите правна помощ за това, кое е подходящо за уебсайта или приложението Ви, въпреки че съзнаваме, че много издатели нямат достъп до такава помощ.

Има доставчици, които предлагат инструменти или решения, някои от които безплатни, за добавяне към уебсайта Ви на функция за получаване на съгласие. Например:

Тези решения могат да бъдат конфигурирани по различни начини, за да отговорят на нуждите на сайта Ви. Важно е да отбележим, че тези конфигурации няма автоматично да контролират събирането на данни или използването на „бисквитки“ в сайта Ви.

Ако използвате рекламни услуги на трети страни, например такива на Google, ще трябва да предприемете стъпки за интегриране на предпочетеното от Вас решение с рекламните маркери на страниците Ви, за да се спазват предпочитанията на потребителите Ви. Всеки доставчик предлага инструкции или услуги за поддръжка при изпълнението на това.

За Google можете да намерите повече информация на помощната страница за Правилата за съгласие на потребителите в ЕС. Ако сте издател и използвате услуги на Google, бихте могли да разгледате инструментите, с които помагаме на партньорите ни издатели за спазване на законовите изисквания:

Тествайте внимателно внедряването на тези инструменти в сайта Ви.

Аз съм издател. Какво да включа в съобщението си за съгласие?

За съжаление, не можем да Ви кажем какво трябва да включва съобщението за съгласие за уебсайта или приложението Ви, тъй като това зависи до голяма степен от подхода Ви към осигуряването на приходи, от начина, по който използвате личните данни, както и от услугите на трети страни, с които работите. Все пак можем да Ви дадем някои насоки.

Следва съобщение, което може да е подходящо за уебсайта Ви, ако използвате продукти като Google AdSense или подобни продукти от други организации. Не забравяйте, че ще трябва да го коригирате така, че да отговаря на избраните от Вас доставчици и употребата Ви на „бисквитки“ и друга информация.

Забележка: В примера по-горе се говори за „бисквитки“ в браузъра. Ако пишете съобщение за съгласие за приложение, може да използвате „мобилни идентификатори“ вместо „бисквитки“.

В този пример потребителят може да кликне върху „Да“, за да се съгласи с посочената употреба на данните му. Ако кликне върху „Не“, получава съобщение, че ще вижда само реклами, които не са приспособени за него, и че за показването им ще се използват „бисквитки“. Може да потвърди този избор или да се върне. Ако избере връзката „Научете как…“, може да види информация за конкретните доставчици, които събират данни за персонализиране на рекламите и измерване, и да научи повече за обработката на тези данни от тяхна страна. В този пример партньорите са 10 на брой, но партньорите за Вашия сайт може да са повече или по-малко.

Още веднъж, не можем да укажем подробно какво да напишете – това ще зависи от доставчиците и услугите, с които работите, и от възможностите за избор и контролите, които сте предоставили на потребителите на сайта си.

Ако използвате продукти на Google, като Google AdSense, договорът Ви ще изисква да спазвате Правилата на Google за съгласие на потребителите от ЕС. Въвеждането на такъв механизъм за получаване на съгласие от посетителите Ви от ЕИП може да помогне да изпълните изискванията на правилата на Google. Това също така следва да допринесе за спазването от Ваша страна на европейското законодателство за „бисквитките“ и защита на данните.

Аз съм рекламодател. Какво трябва да направя, за да получа съгласие?

Много рекламодатели използват маркери или код от външни рекламни услуги, като тези на Google, който да им помага при действия като измерване на рекламите и ремаркетинг. Тези маркери водят до споделяне на данни със съответните доставчици на рекламни технологии. Рекламодател може да използва в мобилното си приложение за същите цели комплекта за разработване на софтуер (SDK) на рекламна услуга.

И тук са в сила същите предупреждения като по-горе: Не можем да Ви кажем какво трябва да включва съобщението за съгласие за уебсайта или приложението Ви, тъй като това зависи до голяма степен от ползваните от Вас рекламни услуги, от начина, по който използвате личните данни, както и от услугите на трети страни, с които работите. Следва съобщение, което може да е по-подходящо, ако посещенията на сайта Ви се използват за персонализиране в него или в други сайтове. Ще видите, че то много прилича на съобщението за издатели по-горе и функционира по подобен начин.

Ако посещенията на сайта Ви не влияят върху рекламите, показвани другаде, следното съобщение може да е подходящо:

Този сайт използва „бисквитки“ с цел анализиране на трафика и измерване на рекламите. Научете повече за начина, по който използваме „бисквитките“

И отново, ако пишете съобщение за съгласие за приложение, може да използвате „мобилни идентификатори“ вместо „бисквитки“.

Ако използвате продукти на Google, като Google AdWords или DoubleClick Дигитален Маркетинг, договорът Ви ще изисква да следвате Правилата за съгласие на потребителите от ЕС на Google. Въвеждането на такъв механизъм за получаване на съгласие от посетителите Ви от ЕИП може да помогне да изпълните изискванията на правилата на Google. Това също така следва да допринесе за спазването от Ваша страна на европейското законодателство за „бисквитките“ и защита на данните.

Други ресурси

За повече информация относно ОРЗД и приложението му за дигиталните издатели и рекламиране:

Указания на работната група по член 29 относно съгласието според ОРЗД (2018 г.) Указания на работната група по член 29 относно прозрачността според ОРЗД (2018 г.) Указания на работната група по член 29 относно легитимните интереси (2014 г.) Указания на Бюрото за интерактивна реклама (IAB) за Европа: Five Practical Steps to help companies comply with the E-Privacy Directive (Пет практически стъпки за подпомагане на компаниите при спазването на директивата E-Privacy) (2015 г.)

За регулаторните указания относно съгласието за използване на „бисквитки“ в рекламирането: